1. Ποιο είναι το προς προβολή προϊόν/ υπηρεσία;
2. Σε ποια αγορά κινείται το προϊόν και ποια είναι η κατάσταση αυτής της αγοράς;
3. Ποια είναι η πορεία του προϊόντος σ’ αυτή την αγορά και γιατί;
4. Ποια τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό;
5. Επικοινωνούσαμε μέχρι σήμερα την εταιρεία/ προίόν;
6. Σε τι ποσοστό τα επικοινωνούσαμε έως σήμερα σε σχέση με μια άριστη καμπάνια.
7. Πόσο αποτελεσματική ήταν η μέχρι σήμερα επικοινωνία σε σχέση με τον ανταγωνισμό;
8. Ποιο είναι το πρωτεύον κοινό στόχος; Γιατί; Ποιο είναι το κύριο μήνυμα μας σ’ αυτό το κοινό και γιατί;
9. Αφορά η εταιρεία/προίόν σε περισσότερες από μία ηλικιακές ομάδες;
10. Πόσο σημαντικό είναι το προϊόν/ υπηρεσία για την εταιρία και γιατί;
11. Χρειάζεται η εταιρεία να επικοινωνήσει περισσότερα από 1 προίόντα;
12. Ποιος είναι ο στόχος της εταιρίας;
13. Τι θέλουμε να κάνει αυτή η επικοινωνία;
14. Πώς θέλουμε να περιγράψουν οι αγοραστές (κοινός στόχος) το προϊόν;
15. Θεωρούμε επιβεβλημένο το “brand awareness” του προίόντος μας;
16. Πώς θέλουμε να μιλάνε για το “brand essence” και την προσωπικότητά του;
17. Σε ποιους απευθυνόμαστε και τι γνωρίζουμε γι’ αυτούς;
18. Ποια είναι η σύνδεση των incoming καταναλωτικών πληροφοριών με τις πληροφορίες που επικοινωνούμε την εταιρεία/προϊόν;
19. Ποιο είναι το ένα και σημαντικότερο σημείο που θέλουμε να περάσουμε μέσα από αυτήν την επικοινωνία;
20. Πώς μπορούμε να το κάνουμε πιστευτό;
21. Ποιο είναι το Διαθέσιμο Κονδύλι (Παραγωγής& Media);
22. Τόνος φωνής ενέργειες, ύφος επικοινωνίας;
23. Υπάρχουν εκτελεστικές οδηγίες;
24. Υπάρχει κάποια άλλη σκέψη που μπορεί να μας βοηθήσει στην δημιουργία εξέχουσας ιδέας;
25. Έχουμε αρχικά προτεινόμενο σενάριο script ;

Επιστροφή στο Brief